At the moment - the state of this blog is as much a collection of interesting blog references on the subject as they are my posts. The development has continued on: http://roii2.wordpress.com/

Friday, August 22, 2008

The Rise of Enterprise 2.0, Andrew McAfee | Video | Enterprise 2.0 Summit 2008 Tokyo


: May 31, 2008; Posted by Greg Lloyd; 2 Attachments


Last month I had the pleasure of interviewing HBS Professor Andrew McAfee at the Enterprise 2.0 Summit Tokyo 2008. The forty minute interview was videotaped in Professor McAfee's HBS office based on questions submitted in advance from the Tokyo conference site (www.enterprise20.jp). Topics included the definition of Enterprise 2.0 versus Web 2.0; return on investment; risk of disclosure; factors for successful Enterprise 2.0 deployment - and a series of questions and followup on Enterprise 2.0 and competitive advantage that particularly struck me:
Read more...

Review of Enterprise 2.0 vendors

Wikis evolve as collaboration tools (en sammenligning av 4 viktigste corporate social software leverandører)

Side-by-side comparison

Oppsummering:
After reviewing these four products, they clearly fit in different strata. All have the bedrock of usability and fast setup. What’s more, they work like the Web, so groups can share information and collaborate without much learning.
Socialtext, then Near-Time, offer wiki collaboration, team Weblog publishing, search, simple file management, and some personalization. Atlassian Confluence moves up a layer with better content organization and extensibility. Traction TeamPage clearly placed above the others with its superior ease of use and query ability that presented each user with just the knowledge they need.


Lotusphere 2008: Social Computing Chess Match

Yesterday during the opening session, IBM announced a strategic partnership with both Socialtext and Atlassian to integrate each vendor's wiki technology into Lotus Connections.

Friday, August 8, 2008

Kunnskap er vårt virkelige aktivum (asset)

En viktig hensikt med det under (og som Enterprise 2.0 platform kan hjelpe oss med) er å forvalte vår kunnskap på en bedre måte. Og det er vår kunnskap som er vår virkelige asset - kunnskap om kunden, kunnskap om hvordan vi kan hjelpe kunden, kunnskap om hverandre, etc. Dette må vi ta hånd om på en bedre måte. Mye ressurser blir brukt på prosesser, kostnadsmodeller, etc. Men dette er bare for styring (som selvfølgelig er nødvendig), men det er ikke vår virkelige asset.
Kunnskap - ikke bare å ta vare på kunnskap, men å fostre kunnskap, vite hvor den er - raskt, få den ut av mennesker, etc. Fra noen av foilene på en av Webcastene under (Socialtext Dashboard) "Preparing for Web 2.0 - The New Reality for Support" lærer vi at med Web 2.0 / Enterprise 2.0 blir business knowledge bedre tatt hånd om, veldig enkelt for alle å få up-to-date status på prosjekter og engasjementer, og se hvordan hele selskapet jobber sammen.
Det sies også en god del om fordelene med Web 2.0 ifh til tradisjonelle IM, ECM / portal løsninger. Information Management blir et for snevert begrep, Information Dynamics er kanskje et bedre begrep for en kunnskapsbedrift. Carig Lehrman (SCRUM kursholderen) sa om løsninger som Sharepoint kontra Wiki's: "Sharepoint er information scattering, Wikis' er information gathering"
vennlig hilsen
Rolf Idar Isaksen

Thursday, August 7, 2008

Web/Enterprise 2.0 - The wisdom of the crowd

Er vi rede for å vise vei innen den nye Web 2.0 og Enterprise 2.0 platformen. For de som ikke vet hva jeg snakker om se denne linken (Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration) eller noen av linkene fra SocialText under.
At jeg må skrive denne meldingen som en email med begrenset/manglende/ (mangelfulle og muligens uriktige) adressater (ut fra min begrensede kunnskap), illustrerer veldig godt begrensingene i dagens platformer for informasjons-deling og samhandling og grunnen til at det er på høy tid å se på anvendelse av Enterprise 2.0 funskjonalitet.. (Hadde vi ikke en blog på intranet-siden vår en gang - hvor ble det av den? - eller hva med noe forum funksjonalitet ?)
Å ta skrittet over til Enterprise 2.0 er en utfordring (men liten) teknologisk, men er muligens en desto større utfordring organisatorisk (administrativt) og muligens menneskelig/sosialt (blir bedre) - det betyr en ny måte å tenke på - men er , etter min mening - helt nødvendig for å kunne få maksimalt ut av ansatte i en kunnskapsbedrift. Igjen - se på artikkelen over, - her er noen stikkord :
Emergent Collaboration
Bottom-Up
Strukturen og perfeksjoneringen blir til mens man går - det finnes ingen fullkommen initielll struktur
La din stemme høre
The wisdom of the crowd
Dette faller inn i tanke-mønster til lean thinking, agile methods som vi finner i SCRUM metoden (som StatoilHydro snakker tildels mye om). Det beste resultat får man ved å tilrettelegge for en gryende perfeksjonisme som kommer ved at man erkjenner verdien av og har system for at alle stemmer høres - the wisdom of the crowd - og at ingen enkelt individ eller gruppe av individer har den fulle forståelse og oversikt i utgangspunktet. Dette er måten å operere på i en kunnskapsbedrift med komplekse problemstillinger/prosjekter/oppgaver og utnytte det aktivum som finnes i gruppen av kunnskapsarbeidere.
Det er litt skummelt, kanskje - for det kan synes som man mister kontrollen (flere enn ledelsen kan publisere, etc), men det er dette som ligger i sann empowerment. I SCRUM stoler man på kunnskapsarbeideren og har tillt til at han/hun kommer opp med det beste, wikipedia er et interessant Web 2.0 eksperiment/resultat - dette skulle vi ikke være redd for å teste ut i vår kunnskapsbedrift heller.
Det som nå skjer i sosiale nettverk som Facebook, LinkedIn, del.icio.us etc (kanskje du som jeg ristet på hodet av dette til å begynne med) er nettopp den type funksjonalitet som trenges i en kunnskapsbedrift.
Skal vi gå foran med et godt eksempel og vise kunder som StatoilHydro , Hydro , etc. gode anvendelsesmuligheter med dette?
Jeg kan se mange anvendelses-behov i StatoilHydro, f.eks kunnskap/erfarings utveksling , bedre utnytting av team-ressurser, etc. - alt dette trenger også å bli bedre i en kunnskapsbedrift som StatoilHydro.
Et enkelt anvendelses-område vi kunne begynne med er sosialt nettverk for alle oss som jobber med prosjekter i StatoilHydro - her kan vi fange opp status på prosjekter, aktiviteter, hva som skjer og ikke minst mulige business opportunities for IS Partner mot StatoilHydro. Det må være enkelt å komme igang og populariteten vil øke etterhvert som basen inneholder mer og mer kunnskap. Men noen ledere må ta intiativ og gå foran med et godt eksempel (se råd i artikkel). Og vi bruker SocialText (eller noen andre) til å hjelpe oss igang.

vennlig hilsen
Rolf Idar Isaksen

Tuesday, August 5, 2008

Fordeler ved Enterprise 2 løsninger kontra tradisjonelle ECM og Portal løsninger

Som jeg nevnte for Rolf sa er prove versjonen relativt begrenset ettersom den ikke inneholder noen av de tre viktige modulene:
· Socialtext People – business social networks ("Facebook for the enterprise" )
· Socialtext Dashboard – information mashups ("Netvibes for the enterprise")
· SocialCalc – first industrial-grade wiki-based spreadsheet
Dessuten har prove versjonen verken relevant innehold, en overordnet struktur som passer deres valgte use cases, eller et design pa brukergrensesnitt som er i henhold til StatoilHydro’s visuelle profil (viktig for sluttbruker adopsjon). Det kan med andre ord vaere bedre bruk av tiden at jeg viser dere eksempler pa wiki oppsett og –sider som passer deres behov, slik jeg gjorde veldig kort sammen med Rolf idag.
Rolf – du spurte om fordelene av Enterprise 2.0 losninger kontra tradisjonelle ECM og Portal losninger. Folgende punkter beskriver dette godt ettersom E2.0 gjor det mye lettere for folk a publisere informasjon, dele kunnskap, og samhandle pa mater som er lettvinte og naturlige for dem:
· Increase teaming across organizational and geographical boundaries
· Create persistent corporate knowledge
· Eliminate duplication of effort and information silos
· An easy way to immediately share field insights across the organization
· Enable feedback loops that increase the quality of all messages, materials and products
Og igjen vil jeg understreke at Socialtext integreres fullt ut med SharePoint (bade WSS 2003 og MOSS 2007) og har gjort dette i mange aar.
Mvh
Jon Gunnar
PS. For more information on Socialtext and Enterprise 2.0 feel free to browse our website - http://www.socialtext.com/solutions/intelligence (and I particularly suggest you download the renowned MIT Sloan Management Review: Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration by Andrew McAfee - Associate Professor at Harvard).
Jon G Grorud
Sales Director, EMEA
M: +44 7766 461 523 E: jon.grorud@socialtext.com
www.socialtext.com
Socialtext: The Leader in Social Software - Enterprise-Grade Wikis and Blogs
Want to find out more, please watch these unique screencasts:
- Wiki 101 – how to get started
- Miki – mobile access to your wiki
- Unplugged – offline access to your wiki