At the moment - the state of this blog is as much a collection of interesting blog references on the subject as they are my posts. The development has continued on: http://roii2.wordpress.com/

Tuesday, December 29, 2009

Hvordan få mer verdi fra alle ansatte

Hvordan en stor bedrift i Norge får mer verdi av sine ansatte ved å utnytte Web2.0 hjelpemeidler og tankesett.

Av Mads Yngve Storvik, direktør i kommunikasjonsavdelingen i Posten Norge AS.

http://twitter.com/mystorvik

No comments: